Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

Moderně na kariéru

CZ.1.07/1.1.36/02.0057
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Novinky

Leden 2015
 • Do realizace klíčové aktivity 03 se zapojují také žáci 2.C, 2.D a Sexty A. Také oni absolvují přednášku na téma "Kariérové poradenství, trh práce, další studium". Následuje testování pracovní diagnostikou modulem G a poté intepretace výstupů.
 • Úspěšná realizace projektu se stala základem pro další pokračování nastaveného systému kariérového poradenství na GHB. I v dalších ročnících bude systém nabízen a využíván žáky naší školy.
 • Do projektu se zapojilo více než 300 žáků gymnázia
 • Kompletní systém kariérového poradenství (výběr odborného semináře, volba dalšího profesního směru) absolvovalo 164 žáků
 • Realizace projektu končí k 31.1.2015
Prosinec 2014
 • Kompletní klíčovou aktivitu 03 v tomto měsíci absolvovali žáci Septimy A a Septimy B. Také oni si pomocí nastaveného kariérového poradenství volí další odbornou dráhu a vzdělávání na VŠ.
Listopad 2014
 • Bylo dokončeno vzdělávání pedagogických pracovníků, týkající se intepretace výstupů pracovní diagnostiky
 • Probíhá interpretace výstupů modulu G1 (zaměřený na volbu odborných seminářů) ve třídách 2.C a 2.D
 • Žáci 3.D pokračují v zapojení do projektu. Po loňském absolvování volby odborného semináře, letos volí svojí další profesní dráhu. Probíhá jejich testování pracovní diagnostikou modul G, následované interpretací výsledků.
Říjen 2014
 • Pedagogičtí pracovníci se účastní školení 2. stupně intepretace, které je dvoudenní
 • Žáci druhého ročníku a sext si s pomocí modulu G1 vybírají odborné semináře
 • Do projektu se zapojují také žáci Septimy a třetího ročníku, kteří v loňském školním roce absolvovali testování modulem G1 a nyní je čeká modul G a výběr dalšího studia
Září 2014
 • Po prázdninách pokračujeme v realizaci úspěšného projektu
 • Do projektu se zapojují žáci sext a druhého ročníku, při úvodním setkání se seznámí s pojmem kariérové poradenství a s jejich zapojením do projektu. Na začátku školního roku si pomocí modulu G1 vyberou odborné semináře a v lednu 2015 pak absolvují kariérové poradenství, výběr dalšího studia s modulem G.
Červen 2014
 • Septimáni a třeťáci ukončili testování a intepretaci modulu G, který jim napomáhá k výběru dalšího studia po ukončení gymnázia
Květen 2014
 • Septimáni a třeťáci pokračují v účasti v projektu
 • Probíhá kariérové poradenství a testování žáků pracovní diagnostikou modulem G
Duben 2014
 • Do projektu se zapojuje další ročník, další tři třídy žáků gymnázia
 • Žáci Septimy A, Septimy B a 3.D se seznamují s projektem, jeho cílem a přínosem pro jejich volbu budoucího povolání a studia
 • Na základě zpětné vazby od žáků Oktáv a čtvrtého ročníku jsme zařadili testování modulem G a následnou volbu budoucího povolání a studia, již pro tento ročník. Právě nyní je vhodnější období se zamyslet na svým budoucím směřováním v profesní oblasti.
Březen 2014
 • Pokračuje testování pracovní diagnostikou modulem G1 ve 4.D
 • Ve všech třech třídách probíhá také interpretace výstupů z testování modulem G1. Na základě výstupů se žáci rozhodují o odborném semináři, který v dalším ročníku zařadí do svého rozvrhu
Únor 2014
 • Testování pracovní diagnostikou modulem G1 ve třídách Sexta A a Sexta B
Leden 2014
 • Pro potřeby projektu byl dokončen nový modul pracovní diagnostiky – Modul G1. Je určený jako poradenský nástroj pro žáky, rozhodující se o budoucím odborném semináři, který budou mít zařazený do výuky v posledních dvou ročnících studia na gymnáziu
 • Do projektu se zapojují další žáci, tentokrát ze Sexty A, Sexty B a 2. D, kteří absolvují úvodní seminář na téma Kariérní poradenství a také další setkání týkající se Orientace v profesním odborném zaměření
 • Pro pedagogické pracovníky bylo zorganizováno další školení, které se týkalo interpretace výstupů pracovní diagnostiky. Jednalo se o první stupeň tohoto školení.
Prosinec 2013
 • Ve třídách Oktáva A a 4.D jsme zorganizovali interpretaci výstupů pradovní diagnostiky
 • Průběžně pokračují individuální pohovory pro žáky, kteří mají zájem o detailní rozbor jejich výsledků a doporučení
 • Probíhají práce na tvorbě nového modulu pro testování žáků v nižších ročnících, kteří si volí odborné semináře. Na základě sestavených požadavků metodiků projektu zpracovává dodavatel počítačové diagnostiky speciální modul pro tyto účely, který bude využíván již na začátku roku 2014 (předpokládáme první testování v únoru 2014).
Listopad 2013
 • V měsíci listopadu absolvovali žáci tří tříd (Oktáva a, Oktáva B a 4.D) testování pracovní diagnostikou COMDI. V počítačových učebnách gymnázia probíhalo testování vždy v délce cca 2,5 hodiny. Před testování vyplňovali žáci zpětnovazební dotazník pro budoucí hodnocení projektu.
 • 15.11. proběhla první interpretace vyhodnocených dat z testování. V Oktávě B byly, za přítomnosti odborných kariérních poradců, rozebírány jednotlivé faktory výsledků pracovní diagnostiky.
 • Zahájeno bylo také individuální poradenství pro žáky, kteří absolvovali společnou interpretaci.
Říjen 2013
 • Úvodní seminář absolvovali třídy Oktáva A a 4. D
 • V tomto měsíci také proběhli další tři semináře (Oktáva a, Oktáva B, 4.D) na téma volba budoucího povolání a studie. Semináře byly zaměřeny na rozbory trhu práce, uplatnitelnost absolventů jednotlivých škol a přednášce o volbě povolání, důležitosti této volby. V rámci semináře se žáci seznámili s možnostmi a poradenskými nástroji vhodnými pro volbu dalšího povolání a studia.
Září 2013
 • v tomto měsíci proběhlo první školení pedagogických pracovníků, v rámci kterého byly seznámeni s obsluhou pracovní diagnostiky COMDI
 • do projektu se zapojili také již žáci Oktávy B – absolvovali úvodní seminář, v rámci kterého byli seznámeni s projektem, jeho cílem a použitými metodami, seminář se též zaměřil na přednášku o kariérovém poradenství