Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

Moderně na kariéru

CZ.1.07/1.1.36/02.0057
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Pracovní diagnostika

Modul G – určen pro žáky gymnázií jako vhodný nástroj při volbě dalšího studia na vysokých školách, a tím nastavení úspěšné kariérové dráhy.

Modul G1 - určen pro žáky Gymnázia Havlíčkův Brod pro volbu volitelného odborného semináře, který mají zařazený do výuky ve dvou posledních ročnících studia. Cílovou skupinou jsou tedy žáci druhého ročníku, resp. sexty, kdy si odborné semináře volí. Modul G1 je vhodným poradenským nástrojem pro tuto volbu.

Systém COMDI - přístupy do aplikace
Vstup do administrace, nová registrace - aplikace7.comdi.cz
Testovací rozhraní - testy7.comdi.cz

Program COMDI® umožňuje získat a vyhodnotit informace o profesních zájmech žáka, jeho profesní orientaci, vědomostech v českém jazyce, matematice a všeobecných znalostech, schopnostech pro okruhy povolání. Program zmapuje důležité osobní vlastnosti žáka pro integraci ve společnosti a typ odolnosti žáka v zátěžových situacích. Součástí výstupu je nastavení předpokladů pro různá studijní zaměření a doporučení nejvhodnějších typů škol, studijních oborů. Produkt je vhodným doplňkem předmětu volba povolání a pomocníkem ve výchovném poradenství.

Více o pracovní a profesní diagnostice na www.comdi.cz.