Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

Moderně na kariéru

CZ.1.07/1.1.36/02.0057
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktivity

Aktivita číslo 4: Individuální konzultace

Účelem aktivity je pozitivní motivace cílové skupiny ke spolupráci v rámci projektu, poradenství pro žáky formou individuálních konzultací s Kariérním poradcem žadatele. Rozsah a obsah aktivity vychází z předchozí zkušenosti žadatele s realizací projektů ESF, plánovaných cílů projektu a podmínek poskytování veřejné podpory. Aktivita podporuje spec. cíl (1) a (2). Rozsah aktivity: 14 měsíců.

Na škole bude ve spolupráci s Koordinátorem projektu nastaven plán individuálních konzultací se žáky, kteří o to projeví zájem. Konzultace budou probíhat ve vhodných prostorách školy. V případě potřeby (pokud si to žák přeje) se může poradenství účastnit také výchovný poradce, třídní učitel, či jiný pedagogický pracovník žadatele.