Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

Moderně na kariéru

CZ.1.07/1.1.36/02.0057
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktivity

Aktivita číslo 2: Základní orientace v profesním a odborném zaměření

Účelem této aktivity je pomocí vhodných metod kariérového poradenství pomoci žákům GHB v jejich základní orientaci ve svém profesní a odborné zaměření. Aktivita je zaměřena na žáky prvního ročníku (u čtyřletého studia) a na žáky kvinty (víceleté gymnázium). Aktivita podporuje naplnění specifického cíle (1). Rozsah aktivity je 17 měsíců, bude probíhat dle nastaveného harmonogramu.

Hlavní činnosti:

 1. Vytvoření nového modulu "Základní orientace žáků gymnázia" v systému COMDI
  • sestavení požadavků na nový modul, určení cílů výstupu vyhodnocení testů
  • vytvoření nového modulu
  • ověření výstupů
  • schválení modulu k použití
  • proběhne v prvních 4 měsících projektu
 2. Úvod do kariérového poradenství
  • seznámení žáků a projektem a jeho přínosy
  • odborná přednáška na téma kariérové poradenství
  • vyplnění vstupního dotazníku, získání souhlasu a podpisu zákonných zástupců
 3. Pracovní diagnostika
  • seznámení žáků se systémem počítačové profení diagnostiky
  • testování žáků novým modulem "Základní orientace žáků gymnázia"
  • výběr odborného semináře pro další studium na gymnáziu
 4. Interpretace výstupů
  • vyhodnocená výsledků testování
  • předání vyhodnocených dat žákům
  • rozbor výsledků diagnostiky se žáky
  • nastavení individuálního rozvoje žáka