Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

Moderně na kariéru

CZ.1.07/1.1.36/02.0057
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktivity

Aktivita číslo 1: Školení pedagogických pracovníků

Účelem této aktivity je proškolení pedagogických pracovníků GHB, kteří mají ve své činnosti kariérové poradenství jako hlavní či vedlejší náplni práce. Aktivita proběhne opakovaně dle harmonogramu projektu. Aktivita podporuje naplnění specifického cíle (3). Rozsah aktivity: 5 měsíců.