Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

Moderně na kariéru

CZ.1.07/1.1.36/02.0057
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Moderně na kariéru

Projekt "Moderně na kariéru" je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Účelem tohoto projektu je rozvoj kariérového poradenství žáků Gymnázia Havlíčkův Brod (dále jen GHB). Pomocí nastavených cílů, klíčových aktivit a výstupů projektu podpoříme rozvoj a zavedení nových metod kariérového poradenství, orientaci žáků ve své profesní a odborné zaměřenosti, prevenci předčasného odchodu ze systému vzdělávání a volbu budoucí profesní profilace. Projekt se významně zaměřuje i na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků (podílejících se na kariérovém poradenství u žáků) jak na úrovni jejich podpory vhodnými nástroji kariérového poradenství, tak vzděláváním a poradenstvím.